01/01/2017: ngưng hỗ trợ Google Drive trên desktop dành cho Windows XP, Vista and Server 2003

posted Dec 22, 2016, 5:54 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:54 PM ]
Bắt đầu từ 01/01/2017 Google sẽ ngưng hỗ trợ ứng dụng Google Drive trên desktop đối với Windows XP, Vista và Server 2003 từ khi nền tảng này không còn được tích cực hỗ trợ từ phía Microsoft.
https://docs.google.com/document/d/1g58ml5SRkFU_Ly6O27jNoZJD7xOaXdz0avzuLaPpf78/edit