28/2/2018: tắt công cụ Google Calendar Interop cổ điển

posted Dec 17, 2017, 5:23 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 17, 2017, 5:23 PM ]
Vào tháng 7/2017, Google đã
công bố việc phát hành phiên bản mới của công cụ Google Calendar Interop, cho phép sự tồn tại đồng thời tốt hơn giữa các môi trường G Suite và Microsoft Exchange, bao gồm Office 365.
https://docs.google.com/document/d/1R1EF2VDD3cehQMtmWUD29nZOM1W7xlSB8omV4pSvDkI/edit?usp=sharing