28/2/2018: tắt công cụ Google Calendar Interop cổ điển

posted Feb 13, 2018, 4:10 PM by Admin G Suite Edu
Vào tháng 7/2017, Google đã
công bố việc phát hành phiên bản mới của công cụ Google Calendar Interop, cho phép sự tồn tại đồng thời tốt hơn giữa các môi trường G Suite và Microsoft Exchange, bao gồm Office 365.
https://docs.google.com/document/d/1j-vbhBBQdKeE_m241J5I8vzSNmST3d4Dt-AADO0MgqU/edit?usp=sharing