3/4/2017: ngưng hỗ trợ ứng dụng di động Google Drive, Docs, Sheets và Slides phiên bản cũ

posted Mar 16, 2017, 9:50 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 9:51 PM ]
 
Bắt đầu từ 03/04/2017, Google sẽ ngưng hỗ trợ các ứng dụng dành cho Android và iOS phiên bản cũ như sau:

Android:

  • Google Drive dành cho Android (phiên bản 2.4.311 trở về trước)
https://docs.google.com/document/u/3/d/19p1BwgK13it2sm3CdanZr82Yv1cHgJgwU3aXg7s0grs/edit?usp=sharing