4 ứng dụng tốt nhất được cập nhật năm 2015 dành cho phiên bản Education

posted Dec 11, 2016, 10:52 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 10:54 PM ]
Nhìn qua các khả năng mới trong Docs, Sheets, Drive, Calendar, Gmail và Google Apps for Education, chúng ta như được thổi bay đi với những sự đổi mới trong 11 tháng qua. Từ việc tạo  biểu đồ tự động để cộng tác với nhiều miền trong Google Classroom, rất dễ dàng bỏ qua một phần bổ sung nào đó nếu bạn không tập trung. Hãy cùng chúng tôi xem lại nếu có bất kỳ bản cập nhật nào mà bạn chưa sử dụng.
https://docs.google.com/document/d/1MuMcDQOcWDhNzRnTJD2bTBm6z_NWlrmKXNcHiH1G2OM/edit?usp=sharing