7 cách quản trị viên giúp bảo vệ tài khoản chống tấn công lừa đảo trong G Suite

posted Oct 16, 2017, 6:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 16, 2017, 6:30 PM ]
Google luôn nỗ lực cải tiến để bảo vệ doanh nghiệp/tổ chức chống lại các cuộc tấn công lừa đảo từ việc sử dụng
Máy học để chỉnh sửa các thuật toán phát hiện và xây dựng các tính năng phát hiện các cuộc tấn công trước đó. Trong khi ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài trong khả năng, Google tiếp tục xây dựng và cung cấp các tính năng được thiết kế riêng cho quản trị IT phát triển hệ thống phòng chống mạnh mẽ các cuộc tấn công lừa đảo.
https://docs.google.com/document/d/1xTXBi9bFAXngrOZ4PHh6xXALUBSZZuWaWNc-LUvNS0E/edit?usp=sharing