8/1/2018: giao diện Google Calendar mới trên web bắt đầu tự động nâng cấp

posted Jan 9, 2018, 5:21 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 9, 2018, 5:21 PM ]
Vào tháng 10/2017, Google đã
thông báo giao diện người dùng mới (UI) cho Google Calendar trên web. Bài đăng này chỉ mang tính chất nhắc lại thông báo, quản trị viên có một số tùy chọn để người dùng chuyển đổi sang giao diện người dùng mới này.
https://docs.google.com/document/d/1Se8gPy1Atqr_CfFUFsswtMoeBRFSmbHZgEzxbGN76RY/edit?usp=sharing