8 mẹo sử dụng Google Keep hiệu quả hơn

posted Aug 20, 2017, 6:22 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 20, 2017, 6:22 PM ]
Google Keep giúp đảm bảo việc tổ chức thông tin trong công việc tốt hơn. Người dùng có thể dễ dàng ghi lại những ý tưởng hoặc chia sẻ với đồng nghiệp. Sau đây là những mẹo giúp sử dụng hiệu quả Google Keep
https://docs.google.com/document/d/16SoZRUgx_Cdz2zSmch7kD8XqhLwUfWOdXWQuz3pXTw8/edit?usp=sharing