Bản cập nhật về thời hạn ngừng sử dụng Google Sites cổ điển

posted May 18, 2017, 6:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 18, 2017, 6:27 PM ]
Khi khởi chạy
Google Sites mới vào năm ngoái, Google cam kết sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn vào năm 2017 về cách di chuyển từ phiên bản cổ điển của Sites. Hôm nay, Google cung cấp thông tin về kế hoạch triển khai, vì vậy người dùng có thể lên kế hoạch hiệu quả cho việc tắt các Sites phiên bản cổ điển.
https://docs.google.com/document/d/1yGOmkkmNULBafZMj0Fb97hHMAFl0VXZAA4Scpi-kEJU/edit?usp=sharing