Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên các thiết bị iOS bị xâm phạm

posted Jan 7, 2018, 5:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 7, 2018, 5:12 PM ]
Quản lý thiết bị di động cho phép quản trị viên G Suite điều khiển quyền truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức trên các thiết bị được quản lý trực tiếp từ Admin console. Với lần cải tiến này, Google tăng thêm quyền cho quản trị viên để bảo vệ dữ liệu bằng cách ngăn người dùng đồng bộ hóa dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị iOS bị can thiệp vào hệ thống để phá vỡ những rào cản bảo mật (của iPhone, iPad).
https://docs.google.com/document/d/1ZF-qUl5vPbtZytUVxW3eezTQd2cueW2ZgYh1ef4Hz3s/edit?usp=sharing