Bảo vệ luồng dữ liệu giữa các ứng dụng

posted Dec 22, 2016, 5:32 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:32 PM ]
Đã từng có thời gian toàn bộ công việc văn phòng luôn phải dùng đến giấy. Và sau đó, máy tính và công cụ năng suất giúp mọi việc tốt hơn, nhưng người dùng vẫn nhận thấy họ đang làm những nhiệm vụ tương tự trên các ứng dụng khác nhau như: sao chép và dán từ ứng dụng CRM để trình bày slide
https://docs.google.com/document/d/1LcDp48n6jRuIDQ4Lhw52d1Ru7cPeBLZDH43WFb7jaS8/edit?usp=sharing