Bốn dấu hiệu lãng phí thời gian tại nơi làm việc và hỗ trợ của G Suite

posted Jun 19, 2017, 6:03 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 19, 2017, 6:03 PM ]
Chúng ta đang lãng phí thời gian tại nơi làm việc, cho dù là có chủ đích hoặc do sự cố (thực sự cần phải có nhiều thời gian hơn để đánh giá nội bộ việc này). May mắn thay, G Suite có thể giúp người dùng hoàn thành công việc tốt hơn và nhanh hơn. Dưới đây là bốn dấu hiệu cảnh báo người dùng đang dành thời gian cho việc thao tác và những lời khuyên về cách tránh lãng phí thời gian.
https://docs.google.com/document/d/1HM4qu0uaOu0ySSt7zD6t3AGW9YFM69GbK6ov3DDg-Og/edit?usp=sharing