Các tính năng bảo mật dành cho doanh nghiệp đã khả dụng trên IOs

posted May 21, 2017, 6:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 21, 2017, 6:25 PM ]
Một cuộc khảo sát gần đây của Gartner cho thấy hơn hai phần ba số nhân viên đang sử dụng các thiết bị cá nhân tại nơi làm việc và Google nhận thấy các số liệu thống kê tương tự với khách hàng hiện hữu: các doanh nghiệp đang theo xu hướng “mang thiết bị cá nhân đi làm” (BYOD).
https://docs.google.com/document/d/1zpbHFXmnZTl_N0bWlElpeD5agVf0OfB3UChb1-x2jFk/edit?usp=sharing