Các tính năng mới của Google Docs và Sheets trên ứng dụng di động

posted Mar 5, 2017, 10:48 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 5, 2017, 10:49 PM ]
Phiên bản mới của Docs, Sheets, and Slides trên Android và iOS đã khả dụng, bao gồm một số tính năng mới và hữu ích trên thiết bị Android và iOS
.

Android: thiết lập trang trong Google Docs và cải tiến hỗ trợ hình ảnh trong Sheets.

https://docs.google.com/document/d/1uaeJodEWMRXJZS1nthYbCYcm4Setdv434eKirzJN5sc/edit?usp=sharing