Các tính năng mới nhất của Gboard trên Android

posted Mar 19, 2017, 6:20 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 19, 2017, 6:21 PM ]
Hôm nay,
Gboard dành cho Android đã tung ra một loạt các tính năng mới: quyền truy cập vào các đề xuất biểu tượng cảm xúc và ảnh động trong khi nhập văn bản, cải tiến tính năng nhập bằng giọng nói, thêm nhiều chủ đề bàn phím, cũng như quyền truy cập vào Google Dịch.
https://docs.google.com/document/d/1k0Q2pjscq_EaYw86BEQYeVwjsVBSbzGeP5ImJJTOavo/edit