Các tính năng thông minh trong Google Sheets dành cho doanh nghiệp

posted Dec 15, 2017, 5:21 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 15, 2017, 5:22 PM ]
Khi nói đến dữ liệu trong bảng tính, giải mã thông tin chi tiết luôn là một thách thức cho dù người dùng là một chuyên gia bảng tính hay là nhà phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Nhưng nhờ những cải tiến trong điện toán đám mây và trí thông minh nhân tạo, người dùng có thể khám phá và trao quyền cho mọi người trong tổ chức - không chỉ những người có kiến thức về kỹ thuật hoặc phân tích - để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
https://docs.google.com/document/d/1PtlW6oCmes2sJ8JBD6VqIlQzso1c0KmPKoPRbnT6hb0/edit?usp=sharing