Cài đặt cuộc họp thông minh hơn với Google Calendar trên web

posted Mar 5, 2017, 10:21 PM by Admin G Suite Edu
Tháng 10/2016, Google đã công bố tính năng thông minh
“Tìm thời gian” (Find a time) giúp người dùng cài đặt cuộc họp nhanh hơn trên Google Calendar dành cho AndroidiPhone với việc tạo điều kiện cho người dùng tìm kiếm thời gian cho việc lên lịch cuộc họp và đặt phòng, tài nguyên cho cuộc họp. Hôm nay, Google  ra mắt tính năng đề xuất phònghiển thị múi giờ của khách mời tham gia Google Calendar trên web.
https://docs.google.com/document/d/1mmWOIxDzJwiZM9QtesMuOaV8X6D1jkmhUvOb137v0H4/edit?usp=sharing