Cài đặt hạn chế nội dung tương tác và chia sẻ trên Google+

posted Oct 1, 2017, 6:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 1, 2017, 6:25 PM ]
Google+ là công cụ tuyệt vời giúp nhân viên khám phá và tương tác với bên ngoài nội dung  có khả năng liên quan đến công việc. Từ quan điểm hành chính, Google đã nhận được phản hồi rằng nếu người dùng có thể kiểm soát nhiều hơn về nội dung và quyền bình luận thì Google+ sẽ vô cùng hữu ích cho công việc. Đó là lý do tại sao hôm nay, Google cải tiến bằng cách thêm cài đặt giới hạn nội dung mới trong Google+.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/caidathanchenoidungtuongtacvachiasetrengoogle