Cài đặt tiện ích của Gmail cho toàn bộ miền

posted Jan 11, 2018, 5:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 11, 2018, 5:11 PM ]
Gần đây, Google đã phát triển
tiện ích bổ sung của Gmail, cho phép người dùng làm việc với các ứng dụng doanh nghiệp ưa thích trực tiếp từ Gmail. Để giúp người dùng dễ dàng truy cập các công cụ hữu ích này, Google đã cho phép quản trị viên G Suite có thể cài đặt tiện ích Gmail cho toàn bộ miền.
https://docs.google.com/document/d/1XkVVlq1lEa1_-S2Q6apV0bO0lEDjyG4bKeMTR-qEkyc/edit?usp=sharing