Cải thiện đính kèm tập tin video trong Gmail

posted Mar 28, 2017, 6:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 28, 2017, 6:11 PM ]
Hôm nay, Google cải tiến chất lượng Gmail cho người dùng máy tính để bàn, việc xem trước các tập tin đính kèm trong Gmail trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Trước đây, để xem tập tin video đính kèm trong Gmail, người dùng phải tải xuống máy tính và mở nó bằng một trình phát media.
https://docs.google.com/document/d/1ZHx4XapGOY-1EkFkMXCxEUwb_u0pzC4yEEWqXMG-dpE/edit?usp=sharing