Cải thiện kiểm soát quyền truy cập các tập tin ngoại tuyến dành cho quản trị viên

posted Apr 28, 2017, 7:06 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 28, 2017, 7:07 PM ]
Bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu và dữ liệu mang tính nhạy cảm là ưu tiên hàng đầu của nhiều quản trị viên G Suite, nguyên nhân cũng chỉ vì cho phép nhân viên của tổ chức/doanh nghiệp hoạt động mọi nơi, mọi lúc - có hoặc không có kết nối internet. Hôm nay, Google giới thiệu cài đặt trong Admin console để quản lý quyền truy cập vào các tập tin Google Docs, Sheets, Slides ngoại tuyến.
https://docs.google.com/document/d/1gMtT2mA1An_NOs7V3OaoLQXKRWuEojb1s1r1UQYXAlg/edit