Cải thiện thông báo xác minh 2 bước trên điện thoại

posted Mar 16, 2017, 9:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 9:30 PM ]
Vào tháng 06/2016, Google giới thiệu thông báo xác minh 2 bước qua điện thoại, bổ sung cho người dùng một lựa chọn khác để giữ an toàn cho tài khoản. Bắt đầu từ tuần này, người dùng đã chọn nhận xác minh 2 bước qua điện thoại sẽ nhận thấy những cải tiến trong các thông báo họ nhận được khi đăng nhập.
https://docs.google.com/document/d/1hcQiG7hyXkc_iCew7ou4tVHwSGam3fgwWr2Js3aRGmw/edit