Cải tiến báo cáo trên Google Drive trong Admin console

posted Oct 29, 2017, 6:20 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 29, 2017, 6:21 PM ]
Với tư cách là quản trị viên của G Suite, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết rõ ràng và chính xác về các hành động đang diễn ra trong tên miền. Hôm nay, Google đang thay đổi báo cáo trong
Admin console để phản ánh tốt hơn hoạt động của Google Drive xảy ra trong miền.
https://docs.google.com/document/d/1fOsXFPiIA2QDRU36OKNf3ym536cSuRacQJ4-igSyYzQ/edit?usp=sharing