Cải tiến Google Slides với ứng dụng tích hợp và API Slides

posted Dec 22, 2016, 6:16 PM by Admin G Suite Edu
Thuyết trình là yếu tố quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Một bài thuyết trình có thể tạo sự lôi cuốn, thuyết phục, hoặc truyền cảm hứng cho khách hàng nhưng có thể gây ra tẻ nhạt, đặc biệt là nếu người trình bày liên tục di chuyển giữa các màn hình để sao chép và dán các biểu đồ, hình ảnh hoặc số liệu vào trang trình bày.

https://docs.google.com/document/d/1tmsAt90t9RVdIUHvPBHXgD3PPU2FVxHu56kD7d2Uhn0/edit?usp=sharing


Comments