Cải tiến thông báo chia sẻ Drive

posted Dec 22, 2016, 6:31 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:31 PM ]
Bắt đầu từ 28/11/2016, Google Drive sẽ có một số thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong cách gửi email thông báo. Người dùng sẽ không thấy bất kỳ thay đổi, nhưng nếu sử dụng
tính năng lưu trữ thông minh nâng cao của Gmail, người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách lưu trữ hoặc lọc email mới bởi các giải pháp mail.
https://docs.google.com/document/d/1bW0xTlaE9cd811OhJ1wUxmDQSjfQb18XT9sqFF7Gunk/edit?usp=sharing