Cải tiến tìm kiếm thông tin trên Android

posted Dec 22, 2016, 6:01 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:01 PM ]
Khi cộng tác với nhóm trong các ứng dụng như Gmail và Calendar, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin đồng nghiệp bằng cách chạm vào ảnh hồ sơ của họ. Với bản ra mắt này, Google giới thiệu cải tiến tích hợp trên thiết bị Android bằng cách lướt qua thông tin mới từ danh bạ tên miền, bao gồm chức danh, người quản lý, phòng ban và vị trí.
https://docs.google.com/document/d/1tqDgJxA0pyRcyvPHoIvDN9rt3vigofBKnKnKVVI2Ius/edit?usp=sharing