Cải tiến tính năng tương tác giữa Google Calendar Interop và Microsoft Exchange

posted Oct 15, 2017, 6:20 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 15, 2017, 6:20 PM ]
Giờ đây, Google đã tạo điều kiện cho việc quản lý đồng thời Google Calendar và Microsoft Exchange Server (bao gồm Office 365) trong tổ chức dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ tra cứu thời gian thực việc rảnh / bận giữa hai hệ thống trong cùng một tổ chức trên cả điện thoại di động và web. Đây là tính năng được yêu cầu phổ biến từ khách hàng sử dụng môi trường lai G Suite - Microsoft Exchange.
https://docs.google.com/document/d/1AsEugZzryat6U4KXwBy1h4k73Nmh5wMxw69vjo76z6E/edit?usp=sharing