Cải tiến trình đơn và thanh công cụ trong Google Docs và Slides

posted Jan 4, 2018, 5:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 4, 2018, 5:13 PM ]
Google đang thực hiện một số thay đổi cho trình đơn và thanh công cụ trong Google
DocsSlides trên web. Những thay đổi này sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các mục nhất định và tăng cường tính nhất quán thông qua DocsSlides. Người dùng sẽ nhận thấy những thay đổi sau
https://docs.google.com/document/d/1VRmmV7fJ8C2rilhNl3E_v-9W5cA5ZbVUEZXb9HBKRTk/edit?usp=sharing