Cam kết về API lưu trữ, ngưng Realtime API

posted Dec 4, 2017, 5:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 4, 2017, 5:11 PM ]
Google đã ra mắt Google Realtime API vào năm 2013 để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cộng tác sử dụng các mô hình dữ liệu dựa trên JSON quen thuộc, bỏ qua sự phức tạp của đồng bộ trong thời gian thực với API. Kể từ đó, Goole đã phát triển các giải pháp lưu trữ đám mây nhanh và linh hoạt khác như Google Cloud SQL và Google Cloud Firestore. Chính vì vậy, Google đã quyết định không sử dụng API Realtime để đẩy mạnh sử dụng những giải pháp mới và mạnh mẽ này.
 https://docs.google.com/document/d/1ISJBLB0siJ9EqjVwcL3Ku3HRqk7hxkYuV1mxsBog8-Y/edit?usp=sharing