Cập nhật thay đổi đối với phục hồi tài khoản và xác minh 2 bước cho người dùng G Suite

posted May 14, 2017, 7:03 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 14, 2017, 7:04 PM ]
Khi số lượng người dùng điện thoại di động toàn cầu tiếp tục phát triển, các quốc gia đã bắt đầu sửa đổi kế hoạch đánh số điện thoại hiện hữu của họ để mở rộng số lượng các số điện thoại khả dụng. Khi điều này xảy ra, tất cả người dùng điện thoại bị ảnh hưởng đều số điện thoại di động hoặc cố định đã được sửa đổi hoặc bổ sung.
https://docs.google.com/document/d/1F5mfgRWsumsBCFmhYHB4sJFibVuqwnB1Zqsj0u-CtB8/edit