Cập nhật trong G Suite để sắp xếp hợp lý Hangouts và Gmail

posted Mar 31, 2017, 6:07 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 31, 2017, 6:07 PM ]
Nếu như đang sử dụng Google Cloud trong năm nay, ắt hẳn mọi người cũng sẽ nhận thấy Gmail và Google Hangouts đang có một số cải tiến được thiết kế cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như
Tiện ích Gmail và cải tiến của Hangouts: Hangouts Meet và Hangouts Chat.
https://docs.google.com/document/d/12Rv9-NSZXy3_RH9Z-yFKRbp9_ecrE6kAWHeSBtjgHjA/edit?usp=sharing