Cắt và chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, Slides trên iOS

posted Sep 13, 2017, 7:04 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 13, 2017, 7:04 PM ]
Để chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, hãy truy cập docs.google.com trên máy tính.

Để cắt, ép, chỉnh sửa hoặc đặt lại hình ảnh trong một trang trình bày, hãy truy cập slides.google.com trên máy tính.

https://docs.google.com/document/d/1W6ur1hpoUrPkASSo5tUDrkfHLBL34s4aJl2mMBSBAq4/edit?usp=sharing