Chỉnh sửa chữ viết tay, hỗ trợ GIF và nhiều hơn nữa với Jamboard phiên bản mới nhất

posted Aug 13, 2017, 6:35 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 13, 2017, 6:36 PM ]
Ngày càng có nhiều khách hàng G Suite sử dụng
Jamboard để tạo và chia sẻ ý tưởng. Việc phát hành phiên bản Jamboard mới, trên cả thiết bị và ứng dụng Jamboard, với nhiều tính năng có thể giúp mọi người tạo ra và chia sẻ ý tưởng của họ nhanh chóng hơn. Google cũng đã tạo điều kiện cho các quản trị viên dễ dàng giám sát các thiết bị Jamboard của doanh nghiệp/tổ chức.
https://docs.google.com/document/d/1saLhEQhI4p_nJ8R9RLM4F0iTcbvGXH_qjoERNsrDOBc/edit?usp=sharing