Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên máy tính

posted Dec 28, 2017, 5:00 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 28, 2017, 5:01 PM ]
Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.
Để định dạng một phần của văn bản hoặc nội dung trong một ô, nhấp đúp vào ô, chọn nội dung cần định dạng, sau đó chọn một tuỳ chọn định dạng
https://docs.google.com/document/d/17-FbANr0oshERHTaVHU0lSNd-PH-F2cjx48JktV3T1w/edit?usp=sharing