Chú thích tài liệu trong Classroom

posted Dec 22, 2016, 5:34 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:35 PM ]
Công cụ vẽ trong Classroom cho phép người dùng vẽ trên bài tập. Các công cụ cho phép gạch dưới các từ, làm nổi bật văn bản, vẽ hình dạng và để lại chú thích. Ví dụ, người dùng có thể làm nổi bật câu chủ đề, màu sắc bản đồ, phác họa tế bào thực vật hoặc hiển thị nội dung về vấn đề toán học.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNkcwOVctcl9jVzQ/view?usp=sharing