Chuyển đổi văn bản sang viết hoa và hơn thế nữa trong Google Docs

posted Apr 4, 2017, 6:15 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 4, 2017, 6:15 PM ]
Việc viết hoa một phần lớn văn bản hoặc một tiêu đề đặc biệt dài có thể hiện nay đang là một trở ngại. Thực hiện việc chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường cũng là gây mất thời gian. Với lần ra mắt này, các tác vụ này trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn trong Google Docs trên web.
https://docs.google.com/document/d/1exPBdhtVgm2jsq40S1qic7yTZoBtf9he-NZmo78JqRM/edit