Danh mục và ngôn ngữ mới dành cho mẫu trong Google Docs, Sheets, và Slides

posted Jan 3, 2018, 5:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 3, 2018, 5:16 PM ]
Google nhận thức rõ rằng các mẫu có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp/tổ chức - mẫu tiết kiệm thời gian quý báu của nhân viên, đảm bảo rằng thành phẩm công việc trông chuyên nghiệp và tăng cường tính nhất quán thương hiệu trên các tài liệu của doanh nghiệp/tổ chức. Đó là lý do tại sao Google đã dành vài tháng để làm việc với các chuyên gia đối tác để phát triển các mẫu thuộc bốn thể loại mới
https://docs.google.com/document/d/1UNsVgM19ed8K7k6uS3hn6ePvjei-Qi0X7oRuH8B-ASU/edit?usp=sharing