Dễ dàng tham gia các cuộc họp từ các khách hàng sử dụng ứng dụng của bên thứ ba

posted Aug 17, 2017, 6:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 17, 2017, 6:20 PM ]
Bắt đầu từ ngày hôm nay, bất cứ ai sử dụng ứng dụng lịch làm việc dựa trên CalDAV của bên thứ ba để truy cập sự kiện trên Lịch Google, Google sẽ tự động thêm văn bản được tạo vào mô tả của sự kiện. Văn bản này sẽ bao gồm hướng dẫn về cách tham gia sự kiện qua Meet hoặc Hangouts.
https://docs.google.com/document/d/1PBsAU_O_S5-Ek7Hy4i19tPf-ah-p31UNMtzjszuqYxU/edit?usp=sharing