Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ được chuyển đổi thành liên kết

posted Sep 21, 2017, 6:52 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 21, 2017, 6:53 PM ]
Người dùng Gmail thường trao đổi thông tin như địa chỉ và số điện thoại với nhau để thiết lập các cuộc họp, giới thiệu đồng nghiệp và lập kế hoạch sự kiện. Thời gian quý giá có thể bị tiêu tốn bằng cách sao chép và dán thông tin này từ email vào các ứng dụng và trang web khác, vì vậy Google muốn cung cấp phương thức tốt hơn để thực hiện các tác vụ này và tiết kiệm thời gian.
https://docs.google.com/document/d/10cMWFKjkA82QwWztLPyHCp6PYq-AnyU1KQnVr9ROAqw/edit?usp=sharing