Đón chào năm học mới với tính năng mới trong Google Classroom

posted Dec 11, 2016, 8:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 8:13 PM ]
Khi tất cả giáo viên chuẩn bị cho năm học mới, Google đã bổ sung thêm một số tính năng mới trong
Google Classroom nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, gắn kết với học viên và đảm bảo cho tất cả mọi người làm việc một cách khoa học. Hầu hết các tính năng này được ra mắt trong tuần này, trong khi đó đã một vài tính năng ra mắt sớm hơn dự kiến.
https://docs.google.com/document/d/117KaFLoFocBdd4epp2fFCde9WVVRzDttKxGKWN6B23s/edit?usp=sharing