Dịch vụ Google Cloud đang chuyển đổi Tổ chức cung cấp chứng thực số

posted Jun 28, 2017, 6:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 28, 2017, 6:22 PM ]
Hôm nay Google sẽ bắt đầu sử dụng Tổ chức cung cấp chứng thực số (CA) khác. Hy vọng thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến phần lớn khách hàng của G Suite, vì CA đã được đánh giá là tin cậy bởi các hệ thống và trình duyệt dành cho nền tảng máy tính để bàn điển hình và di động bao gồm Android, Chrome OS, Windows, macOS và iOS.
https://docs.google.com/document/d/1EuPhCAwLJy58xT3x59prlNnZVzCdRClMqbY2TI8mOKo/edit?usp=sharing