Drive File Stream khởi chạy cho tất cả khách hàng G Suite

posted Sep 26, 2017, 6:46 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 26, 2017, 6:46 PM ]
Được phát hành trong Chương trình thử nghiệm cho người dùng vào tháng Ba, Drive File Stream là một ứng dụng dành cho máy tính để bàn cho phép nhanh chóng truy cập tất cả các tập tin Google Drive theo yêu cầu, trực tiếp từ máy tính, có nghĩa là người dùng sử dụng hầu như không có ổ cứng và sẽ không phải phí thời gian để chờ cho các tập tin đồng bộ.
https://docs.google.com/document/d/1fDwrG0gem3i0AIhVPOGQ3t7n3j4YJN15BwWEOBF9i7k/edit?usp=sharing