Dữ liệu chính xác, đáng tin cậy hơn và các tính năng mới trong Google Vault

posted Jun 20, 2017, 6:23 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 20, 2017, 6:24 PM ]
Khi sử dụng
Google Vault cho nhu cầu pháp lý và tuân thủ, điều quan trọng là doanh nghiệp/tổ chức có khả năng giữ đúng dữ liệu mong muốn và lấy dữ liệu từ các công cụ phải đảm bảo độ chính xác. Hôm nay, Google giới thiệu bốn tính năng mới trong Vault để giải quyết những nhu cầu đó.
https://docs.google.com/document/d/1uXyYMuWx5uyj6ZEGEcNy2lWNb5x5rM_bcmc5Aw7cnug/edit?usp=sharing