Dựng lại hoàn toàn Google Sites đã khả dụng cho doanh nghiệp

posted Dec 22, 2016, 6:36 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:36 PM ]
Tháng 06/2016, Google đã
công bố đang trong tiến trình dựng lại hoàn toàn Google Sites phiên bản mới. Từ đó, Google đã làm việc với tập hợp khách hàng thông qua Chương trình người dùng thử nghiệm để kiểm nghiệm Sites mới và tinh chỉnh các trải nghiệm.
https://docs.google.com/document/d/1C_HYbzXm_vLJ0N-LO6FD0QR8tPU9WfEjEflkfLrC6Lk/edit?usp=sharing