Email an toàn hơn với kiểm tra bảo mật chống lừa đảo trong Gmail trên Android

posted May 24, 2017, 6:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 24, 2017, 6:26 PM ]
Tuần này, Google giới thiệu một tính năng bảo mật mới trong Gmail trên Android nhằm giúp giữ an toàn cho email.Khi nhấp vào liên kết đáng ngờ trong thư, Gmail sẽ hiển thị lời nhắc cảnh báo giúp người dùng giữ an toàn cho tài khoản.
https://docs.google.com/document/d/1sSrkfdthqGFmwo1b_rLfERr7ry_T7wAbSNfzpQtRF-c/edit?usp=sharing