Gboard đã khả dụng trên Android

posted Dec 22, 2016, 6:43 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:44 PM ]
Kể từ 19/12/2016, Google Keybooard dành cho Android đã được cập nhật và đổi tên mới là Gboard. Giờ đây, Google chính thức công bố Gboard đã khả dụng với người dùng Android (với iOS đã được khả dụng vào đầu năm nay)
https://docs.google.com/document/d/1inHO6NjwP3-Hz7RJOTtvMoSjlArIjwc5Ockyq1DwXBM/edit?usp=sharing