Ghi chú về việc phát hành cho Drive File Stream và Backup and Sync

posted Jan 1, 2018, 5:06 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 1, 2018, 5:07 PM ]
Đầu năm nay, Google đã giới thiệu
Drive File StreamBackup and Sync nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập các tập tin trên máy tính. Nhiều người dùng đã yêu cầu cách thức để theo dõi những thay đổi đối với hai sản phẩm này
https://docs.google.com/document/d/1BhN1dzqV1r1sUvOpwGDKA7W8lDtFq3Chs4h6hXWWZ-Y/edit?usp=sharing