Giải pháp quản lý danh tính và quyền truy cập miễn phí trong G Suite

posted Jul 11, 2017, 6:19 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 11, 2017, 6:19 PM ]
Quản trị viên CNTT luôn mong muốn đảm bảo người dùng được an toàn khi truy cập vào các dịch vụ trực tuyến. Hàng triệu khách hàng G Suite đã dựa vào dịch vụ quản lý danh tính của Google Cloud để đảm bảo danh tính trực tuyến của họ với các công cụ như đăng nhập một lần, xác thực đa yếu tố và quản lý thiết bị di động. Tuy nhiên, nhiều tổ chức G Suite có những người dùng không yêu cầu tài khoản G Suite nhưng vẫn cần một danh tính trực tuyến và an toàn.
https://docs.google.com/document/d/1iE920DZt-DssMzrraPYWG70A60LSs0dNBRXca1NocWk/edit?usp=sharing