Giảm kích thước ảnh và video

posted Apr 2, 2017, 6:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 2, 2017, 6:12 PM ]
Để giải phóng dung lượng trong Google Drive, hãy thử chuyển đổi các ảnh và video được sao lưu thành Chất lượng cao, chuyển đổi này sẽ giúp kích thước giảm xuống.
  1. Sử dụng máy tính, truy cập photos.google.com/settings.

  2. Nhấp vào KHÔI PHỤC BỘ NHỚ.

Câu hỏi thường gặp
https://docs.google.com/document/d/1iU6SLZ-l6sMYTEIxi_NXDjMrvYtiA4vqjieO9Dq2fAQ/edit?usp=sharing