Cải tiến tính năng với Google Classroom

posted Dec 8, 2016, 7:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 10:45 PM ]
Google Classroom được ra mắt vào mùa hè này giúp cho Google Apps for Education đơn giản hơn - tiết kiệm thời gian của giáo viên và tạo điều kiện ch giáo viên cộng tác với các sinh viên dễ dàng hơn. Hôm nay, Google giới thiệu 5 cải tiến của Classroom, tập trung vào những việc mà giáo viên và học viên trên toàn thế giới nói rằng đó là điều quan trọng nhất đối với họ:
https://docs.google.com/document/d/1ANMS-MsNZ_VRhlsMowg7QnHueurO5mMEaCfx70iq-Ds/edit?usp=sharing